text-to-speech

Topic Replies Activity
Đọc web chuyển thành âm thanh như thế nào? 4 April 19, 2022
Chuyển từ văn bản ra âm thanh 12 January 11, 2021
Tư vấn giải pháp text to speech (free hoặc opensource) 2 April 12, 2020
Google TEXT TO SPEECH 9 May 21, 2017
Text-to-speech tiếng anh 3 December 13, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?