Tư vấn giải pháp text to speech (free hoặc opensource)

Tui đang có nhu cầu làm dịch vụ youtube news creator, mà chưa biết nên chọn dịch vụ/soft nào có hỗ trợ text to speech với giọng đọc miền nam tốt, nhờ mọi người tư vấn giúp, có thể là phần mềm hoặc cloud api đều được, vẫn thích open source soft nhất nếu có thể
Thanks

Thuê dịch vụ AI của Viettel hoặc FPT nhé. Google là ra ngay.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?