sublime-text

Topic Replies Activity
Autocomplete cho thư viện sfml của c++ sublime text 3 2 October 16, 2021
Không tạo được snippet trên sublime text 7 August 21, 2021
Lỗi tạo build system trong sublime text 3 3 August 17, 2021
Hỏi cách chạy liên tục sublime text 7 June 29, 2021
Có được dùng Sublime text trong thi Học sinh giỏi hay Tin học trẻ không? 4 June 22, 2021
Chạy C++ trên sublime text 9 June 2, 2021
Code Python trên Sublime Text nhưng không thấy hiện màu cho cú pháp 6 February 8, 2021
Giúp làm biến mất 1 thứ hiện ra trên sublime text 3 February 2, 2021
Sau khi cài xong SublimeREPL, làm thế nào để chạy file code Python trên Sublime Text? 2 August 5, 2020
Hỏi về cách mở terminal macos lúc chạy chương trình c++ trên sublime text 7 May 19, 2020
Text bị có khung trong Sublime Text 5 December 30, 2019
Sửa lỗi cài đặt sublime text 3 2 August 21, 2019
Build được code C/C++ trên Sublime Text nhưng không thấy kết quả 7 November 27, 2021
Cách chạy file Python trên Sublime Text 11 July 4, 2019
Lỗi Sublime Text 1 November 12, 2018
Compile C# trên Sublime Text 3 4 September 23, 2018
Cách tắt cập nhật update new version Sublime Text 3 trên Ubuntu 7 May 19, 2018
Chữ trên sublime text bị bọc bởi ô vuông 11 May 16, 2018
Cần giúp cách sửa lỗi gõ dấu bị mất chữ trong sublime text và ubuntu 1 March 13, 2018
Xdebug phớt lờ breakpoint trong sublime text 3 ubuntu 1 March 4, 2018
Cài plugin gì thêm để sublime text nhắc lệnh khi code Reactjs 7 November 15, 2017
Làm sao để lựa chọn trình dịch Python 2/3 khi build file trên sublime text 3 October 26, 2017
Lỗi chạy file setup sublime text: Access is denied 5 September 29, 2017
Cách chạy plugin SublimeLinter-html-tidy trong Sublime Text 1 August 19, 2017
Cách hiển thị lại thanh công cụ trên Sublime text 3? 10 August 18, 2017
Gợi ý CSS trong Sublime Text 3 8 August 11, 2017
Khôi phục dữ liệu file bị xóa nhầm trong Sublime Text 5 July 30, 2017
Vấn đề của Sublime Text 5 June 29, 2017
Giới thiệu Sublime Text - Trình soạn thảo Python, PHP, HTML, Jquery, Javascript 44 April 19, 2017
Hỏi cách cài đặt để code PHP trên sublime text 4 March 31, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?