Cách chạy file Python trên Sublime Text

python

(Hợp Nguyễn Thế) #1

Em mới bắt đầu học python từ số 0, chưa biết chạy trương trình trên Sublime cũng như cách dùng tool đấy. Ai chỉ em với ạ/ THank!!!


(HK boy) #2

“chương trình”

Sublime không phải 1 tool.

Mấu chốt của việc code trên Sublime Text:

  • Cài trình dịch Python.
  • Cài sublime text
  • Viết code
  • Chạy code

(Hợp Nguyễn Thế) #3

Chính là cách chạy code kiểu j ấy ạ


(HK boy) #4

Ctrl + Shift + B

Bạn đọc hướng dẫn sử dụng Sublime cơ bản í.


(Hợp Nguyễn Thế) #5

Mình có thử rồi cơ mà không được, không hiểu sao, bạn có thể chỉ mình không


(HK boy) #6

Bạn dùng Sublime mấy? HĐH gì?


(Hợp Nguyễn Thế) #7

Mình dùng Sublime text 3


(HK boy) #8

Ctrl + Shift + B, sau đó sẽ có 2 lựa chọn cho bạn: build hoặc run (nếu mình nhớ không nhầm).

Thử xem:


#9

Lần đầu chạy: Ctrl + Shift + B
Các lần sau: Ctrl + B


(Thịnh Nguyễn) #10


cho em hỏi nó bị làm sao vậy ạ em không biên dịch được ạ


(Sherly1001) #11

Bạn cài phiên bản nào của python nhỉ. :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?