robotics

Topic Replies Activity
Tuyển chuyên gia Robotics/ PLC 2 December 5, 2020
[HN] Tuyển Software Engineer, Robotics (Up to $1500) 3 September 8, 2020
Muốn học Robotic Process Automation trên nền UiPath 1 March 6, 2019
Hỏi về thị trường, job xu hướng tại Việt Nam về công nghệ RPA (Robotic Process Automation) 5 January 7, 2019
Xin khóa học hay các bài giảng về robotics free và online 4 May 6, 2018
Cánh tay robot cử động uyên chuyển như tay người 1 August 8, 2015
Framework về robotic, physical computer và iot của javascript 1 August 2, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?