Tuyển chuyên gia Robotics/ PLC

Chào các Bạn,

Mình đang cần tuyển chuyên gia Robotics/ PLC, mức lương cạnh tranh , công ty hàng đầu thế giới về công nghệ robot.

Bạn nào quan tâm gửi CV cho mình nhé: [email protected]

Chân thành cảm ơn!

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?