oop

Topic Replies Activity
Hỏi về Thiết kế hướng đối tượng: Anemic Domain Model vs Rich Domain Model 8 April 2, 2024
1 lớp con có thể vừa extend 1 abstract class và implement nhiều interface được không? 3 March 10, 2024
Cho phép thêm phần tử vào sau p của danh sách liên kết đơn 1 March 7, 2024
Câu hỏi về oop áp dụng vào thực tế 6 February 22, 2024
Vận dụng OOP trong lập trình Web 5 July 18, 2023
Hỏi đáp án chính xác thuật ngữ tiếng Anh của lớp cha là gì 4 November 13, 2023
Lập trình hướng đối tượng quản lý các con vật 9 June 1, 2023
Thế nào là tư duy hướng đối tượng? 7 January 16, 2023
Bài tập Lập trình hướng đối tượng nạp chồng toán tử 2 October 22, 2022
Hướng dẫn làm bài OOP quản lý danh sách sổ tiết kiệm 13 September 25, 2022
Có nên thường xuyên dùng Static trong OOP PHP 7 August 23, 2022
Tại sao các hàm ở class không cần truyền tham số hàm vào? 1 August 11, 2022
Hiểu lầm thường gặp về Abstraction trong OOP 8 August 6, 2022
Hỏi thành phần làm bài tập về lớp Friend trong Lập trình OOP 2 July 22, 2022
Hỏi về thiết kế class cho cửa hàng quần áo theo hướng đối tượng 8 June 28, 2022
Kế thừa trong PHP 1 May 8, 2022
Viết hàm trả về nhiều giá trị 13 May 6, 2022
Hỏi về kiến thức liên quan C++ 9 April 23, 2022
Bế tắc khi tự học lập trình OOP java 28 March 27, 2022
Hỏi về static method và instance method 5 March 18, 2022
Code OOP hình vuông - hình chữ nhật bị lỗi 5 December 18, 2021
Tại sao trong lập trình hướng đối tượng lại có đa hình và đa hình dùng để làm gì? 2 November 29, 2021
Về việc kế thừa trong OOP Java 6 November 9, 2021
Tại sao phải sử dụng lớp trừu tượng trong trong OOP? 5 October 9, 2021
Instance và object khác nhau gì không? 35 October 5, 2021
Dung lượng tối đa biến static để làm bộ nhớ lưu trữ 6 August 10, 2021
OOP cần thiết với lập trình nhúng? 5 July 27, 2021
Nên học tiếp lập trình OOP như thế nào? Hỏi về tài liệu và máy tính lập trình iOS 10 July 6, 2021
Bài tập đa hình, kế thừa 16 July 1, 2021
Hỏi về thuộc tính chỉ đọc và chỉ ghi trong OOP 5 June 20, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?