Extends và Implements có thể hiểu là gì?

Chào mọi người, em đang tìm hiểu về tính kế thừa và đa hình của OOP thì gặp 2 thuật ngữ là ExtendsImplements, em đang mông lung không biết rằng nếu dịch chính xác theo nghĩa tiếng việt thì 2 từ đó có thể là gì ạ. Em cảm ơn.

Extend: Mở rộng.
Implement: Đính kèm.

Hiểu nôm na nó là như thế, còn tư duy của mình thì là extend là kế thừa toàn bộ: nội dung và hình thức, còn implement là kế thừa hình thức.

3 Likes

Trong Java thì đây là 2 từ khóa luôn. C# thì cả 2 lại chỉ là dấu hai chấm (:).

  • extends: mở rộng. Kế thừa và mở rộng từ một lớp (class) có sẵn.
  • implements: triển khai. Thực hiện triển khai (định nghĩa) các phương thức đã được khai báo từ một hoặc nhiều giao tiếp (interface).
4 Likes

Hay quá, cảm ơn bạn, mình nghĩ đây là cách hiểu hợp lý nhất rồi.

Mà cho mình hỏi thêm là vì sao interface lại được gọi là “giao tiếp”, nó có ý nghĩa về từ ngữ như thế nào ạ ?

Nó đặt ra các hành động chung (các phương thức) để các lớp triển khai nó bắt buộc cùng thực hiện. Tức là các lớp triển khai cùng giao tiếp qua một quy tắc chung.

interface thường được hiểu là giao diện cho những thứ liên quan đến đồ họa và nhìn bằng mắt. Nhưng trong trường hợp này mình nghĩ từ giao tiếp thì phù hợp cho việc trừu tượng như thế. Cá nhân thôi. :smiling_imp:

2 Likes

“Giao tiếp” là động từ mà :smiley: Dùng như bạn trên là ổn, nhưng từ này dịch ra là “giao diện” thôi.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?