Câu hỏi về oop áp dụng vào thực tế

Có câu hỏi về oop là lớp phương tiện có phương thức đổ xăng các phương tiện như ô tô ,xe máy,… sẽ kế thừa lớp phương tiện . Còn lớp xe đạp và xe điện không có đổ xăng thì phải làm thế nào?

hỏi lại
phương tiện là gì?
đặc điểm đổ xăng có phải là tất cả phương tiện đều có hay không?

3 Likes

Sensors are used to connect to hardware and C is the language of choice to “speak” to the sensors in high-level language.

Có thể đổ xăng là đặc điểm riêng của một số loại phương tiện nên lúc này dùng interface là hợp nhất.

sao dám chắc là tất cả phương tiện đều có chức năng đổ xăng được?

nếu chức năng đổ xăng ko phải chức năng chắc chắn sẽ có ở mọi phương tiện thì ko nên đưa nó vào lớp phương tiện

đổ xăng chỉ là 1 chức năng xuất hiện ở 1 vài lớp con nào đó >> nên tách nó ra thành 1 chức năng dạng interface, lớp con nào cần chức năng này thì implement nó

bài này giống 1 trong các ví dụ về mẫu strategy

OOP là từ thực tế đi tới trừu tượng hóa, đàng này làm ngược nên lơ mơ là phải.

Đầu tiên phải định nghĩa phương tiện là gì? Nếu không biết đó là gì thì phải tham khảo/ tra cứu đâu đó. Bỗng nhiên nhảy vào gán cho phương tiện 1 phương thức “đổ xăng” đã là nhầm nhọt rồi.

Nhỡ đâu có tình huống phương tiện “xe ngựa” nữa thì nó lại có phương thức “ị” thì càng toang. Rồi đây phương tiện này đang đề cập cụ thể là gì? Là giao thông đường bộ/ đường thủy/ đường không/ hỗn hợp/ cơ giới/ thủ công hay không phải phương tiện giao thông/ vận chuyển mà là phương tiện lao động, phương tiện y tế,… blah blah gì nữa thì rách việc.

Cũng cần quan tâm đến phạm vi bài toán là gì nữa, nếu không, sẽ tạo ra một lớp quá khủng, dùng không được.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?