accessibility

Topic Replies Activity
Giúp đỡ người khiếm thị muốn học lập trình 70 July 28, 2023
Giải pháp nào để xây dựng một static website tích hợp cms cho site cá nhân đáp ứng accessibility? 34 December 15, 2022
Giúp đỡ người khiếm thính muốn học lập trình Web 21 January 25, 2022
Cách thiết kế website cho người khuyết tật - Phần 1 1 April 20, 2019
Tạo phần mềm hỗ trợ dạy nói cho trẻ khiếm thính 2 October 27, 2018
Người khiếm thị muốn làm gì nếu họ có một chiếc smartphone? 5 November 7, 2015
Cần góp ý phần mềm hỗ trợ người câm điếc giao tiếp với người thường 38 April 14, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?