Xin thuật toán tìm các số nguyên tố nhỏ hơn n

Em đang có bài tập viết chương trình nhập vào số nguyên n sau đó tìm và in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n .Mong mọi người giúp em giải thuật !!

@bigzero95 search trong diễn đàn “số nguyên tố nhỏ hơn n” sẽ thấy một số topic khác nhé.


1 Like

dạ .em cần anh giúp em giải thuật ạ. !!

số nguyên tố là số lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chia hết cho chính nó, dùng các câu lệnh if else thôi

có phải là dùng vòng lặp cho i chạy từ 2 đến i< n .Rồi lấy n chia cho i .số nào không chia hết là số đó là số nguyên tố không ạ @@

Khi kiểm tra có phải là số nguyên tố không thì chỉ cần cho chạy đến căn bậc 2 của n để kiểm tra thôi, không cần phải chạy đến n - 1. :smile:

1 Like

đọc tiêu đề mình tưởng n!, nếu vậy đây cũng là 1 vấn đề thú vị (nhưng chắc vẫn lấy căn của n! thôi, vì số nguyên tố vẫn có thể chạy đến sát căn n! mà -_- )

n! nó chẳng khác gì n, khi nhập vào thì nó là hằng số, mình chỉ cần dùng thêm 1 biến để tính và lưu giá trị của n! thôi. :smile:

:smiley:

3 Likesgiải thuật này trên wiki, khá hay, bạn xem thử xem thế nào

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?