Xin tài liệu về lớp Kernel với Application

Mình đang học về Linux, mình vừa đọc xong quyển Linux Command Line and Shell Scripting Bible 3rd Edition. Mình muốn tìm hiểu thêm về lớp Kernel với Application. Các bác có tài liệu nào hay share cho e với ạ. Cảm ơn các bác !!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?