Xin tài liệu C/C++

:slight_smile: Hà Mã Tím đáng yêu! , chăm chỉ rep nhỉ , hẳn biết nhiều nguồn file học lập trình “ngon, bổ, tốt, beó” cho xin ít c/c++ ạ, thanks trước tương lai nhiều ạ.
Google rộng lớn không biết chốn nào mà tìm :(.

2 Likes

Hà Mã Tím đáng yêu kinh nghiệm mảng web và java thôi, hông có làm c/c++, bạn thử mở topic hoặc search topic cũ nhé.

Dùng tính năng tìm kiếm của diễn đàn nha bạn.

https://cpp.daynhauhoc.com/

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?