Xài gpt4 for free

Nó chỉ là công cụ hỗ trợ mình thôi, nếu mà dùng ôn luyện tiếng anh thì không nên.

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Mình thử đổi đc Voucher 100K của Lazada …tài khoản vẫn còn hơn 20K Point nữa !

1 Like

update 13/9/2023: Hiện tại là 50 câu hỏi trong 3 giờ.


web này là chatGPT fake anh ạ, câu trả lời của nó kém chất lượng hơn so với chatGPT real. chatGPT-4 real mặc dù có trả phí nhưng response câu trả lời khá chậm, chỉ giới hạn 25 câu hỏi trong 3 tiếng. Còn web này phản hồi rất nhanh và unlimited.

anh nghĩ chắc là bên forfront.ai họ phải giảm cái token lại đấy, họ đúng là có dùng chatGPT-4 đấy.

Họ trả tiền trực tiếp cho OpenAI(công ty làm ra chatGPT) rồi cho mình dùng lại, chắc họ cắt bớt token để giảm cost nên output giảm??? anh không chắc.

Anh dùng chatGPT trực tiếp nên thấy ngon :-p

1 Like

A post was split to a new topic: Lỗi “HTTPError: 429 Client Error: Too Many Requests for url”

Mấy bản Chatgpt, cả 3.5 và 4 đều có setup riêng (và chắc cả prompt mồi các thứ nữa), không biết tụi OpenAi engineering phái sau như anof mà dùng tốt hơn hẳn API luôn, cảm giác thông mình hơn 1 bậc.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?