[Wiki] Bit fields trong C/C++

Lâu lâu khi đọc code C bạn sẽ thấy cái này. Share ra cho mọi biết chơi về bit fields. Khi nào rảnh Đạt sẽ viết bài hoặc videos về cái này.

Copy từ wiki: http://www.wikiwand.com/en/Bit_field

// bit field box properties
struct box_props
{
   unsigned int opaque    : 1;
   unsigned int fill_color  : 3;
   unsigned int       : 4; // fill to 8 bits
   unsigned int show_border : 1;
   unsigned int border_color : 3;
   unsigned int border_style : 2;
   unsigned int       : 2; // fill to 16 bits
};

Link hướng dẫn
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_bit_fields.htm

8 Likes

@ltd cái này mình có thể quản lý tốt dung lượng bộ nhớ phải không anh? ý em là mình xài bao nhiêu thì mình sẽ dùng bấy nhiêu.

2 Likes

Quản lý rất tốt đấy em. Vì nhiều lúc mình chỉ cần 2 giá trị true or false. Chỉ cần dùng 1 bit thôi. Không cần dùng 4 bytes làm gì cho phí.

2 Likes

Em hiểu rùi anh, mình biết được số bytes khi sử dụng nên mình sẽ chỉ định bộ nhớ cho nó luôn, như vậy sẽ quản lý bộ nhớ very good :blush:

2 Likes

Em xem thêm bài này nói chi tiết về việc quản lý bộ nhớ khi tạo một struct

3 Likes

so usefull ! ok 20 character

1 Like

Cái này hay này ^^ anh làm video về cái này đi anh ! Thank a đã chia sẻ :slight_smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?