Video Ngôn Ngữ C - 56 - toupper tolower trong thư viện ctype

c
video

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
(Nguyễn Hùng) #2

a đạt cho e hỏi là sao e gcc không có được


(Lê Trần Đạt) #3

Em cài gcc chưa? Em có cài CodeBlocks chưa?


(Nguyễn Hùng) #4

e sử dụng dev .không biết có được


(Lê Trần Đạt) #5

Dev C hình như cũng sử dụng gcc, nhưng tên file của GCC mà Dev C sử dụng như thế nào thì Đạt không rõ. Cái lỗi ở trên có nghĩa Windows không hiểu lệnh gcc là lệnh gì. Có 2 khả năng

  • chưa cài gcc vào máy
  • đã cài, nhưng với tên khác gcc
  • đã cài, nhưng chưa thêm gcc vào biến môi trường.

Cách giải quyết mà Đạt khuyến cáo là cài CodeBlocks và làm theo hướng dẫn trong Videos của Đạt. Vì Đạt không làm Dev C nên không thể hướng dẫn theo cách Dev C.

Hoặc bạn có thể Google hoặc tạo một topic khác hỏi về vấn đề Cài Dev C thì gcc nằm ở đâu và nên sử dụng như thế nào. Các bạn có kinh nghiệm Dev C sẽ giúp bạn.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?