Video Ngôn Ngữ C - 54 - Mã hóa dữ liệu bằng thư viện ctype.h

c
video

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
(Thực tế khắc nghiệt) #2

@ltd a Đạt e học tới đây gần hết clip của a về C rồi! vậy giờ e chuyển về học c++ phải không anh? trước đây học c++ của a chỉ hiểu đc 50% ! nhưng qua C thì hiểu hết các bài của a! chắc giờ về C++ chắc đơn giản hơn a nhỉ


(Lê Trần Đạt) #3

Tạm thời thì video 56 là video cuối, nhưng anh sẽ làm thêm trong thời gian ngắn.

Nên chuyển sang học video C++, nhất là tập trung vào phần con trỏ. Phần Class có thể cưỡi ngựa xem hoa cũng được.

Note là em có thể sử dụng int main hoặc void main trong Visual Studio, nhưng không chắc là em có thể sử dụng void main trên codeblocks.


(Lê Trần Đạt) #4

I moved a post to a new topic: Cách hiểu trừu tượng con trỏ và class thế nào?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?