Video Ngôn Ngữ C - 42 - Hằng số là gì? Từ khóa const

c
video

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
(Viphong Hoang) #2

không biết có nên đặt thắc mắc ở topic này không, nhưng thôi em mạo mụi, thắc mắc trong c++ đôi khi em bắt gặp những dòng code có cả const và ‘&’ ví dụ PhanSo operator+(const PhanSo &). Điều này có ý nghĩ gì anh có thể giải thích được không ạ.


(Lê Trần Đạt) #3

Em phải tách biệt ra làm hai câu hỏi.

const là gì, videos này trả lời về const
& là gì, cái này là reference trong C++ mới có, xem video này: [Video] C++ Bài 42 - reference

Tổng kết lại const PhanSo & X hiểu là X là reference tới kiểu hằng PhanSo. Tức X sẽ là một reference tới một biến kiểu PhanSo. Nhưng biến này là hằng.


(Mr K) #4

Cho em hỏi khi nào dùng constant và khi nào dùng #define, hai cái này có khác nhau không?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?