Video Ngôn Ngữ C - 22 - Chương trình tính lãi suất tiền gửi

c
video

(Lê Trần Đạt) #1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main()
{
  float tien_ban_dau = 100;
  int    so_nam = 10;
  float tien_ve_sau = tien_ban_dau;
  for(int i = 0; i < so_nam; i = i + 2){
    float lai = tien_ve_sau * (16.0 /100.0);
    tien_ve_sau += lai;
    printf("lai = %.2f, \ttien hien tai = %.2f, \t sau %d nam\n", lai, tien_ve_sau, i+2);
  }
  printf("tien ban dau = %.2f, tien ve sau = %.2f, gap %.2f lan\n",tien_ban_dau, tien_ve_sau, tien_ve_sau/tien_ban_dau);
}

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
(Light Way) #2

xem xong clip này muốn gửi tiền tiết kiệm ghê luôn :smile:


(Lê Trần Đạt) #3

Mà phải chờ tầm 100 năm mới lấy lãi nghen, lúc đó đời con cháu làm tỉ phú luôn :smiley:


(Light Way) #4

gắng gắng đi làm dành dụm đc nhiêu gửi ngân hàng ngay luôn 1/3 tiền, để dành mốt dưỡng già luôn a hehe


(Lê Trần Đạt) #5

1/3 lương là không mất chốc thì giàu :smiley:


(Light Way) #6

tùy mức lương nữa anh :smile: mong sẽ học giỏi, kiếm đc việc tốt, lương cao :blush:


(Đỗ Trung Quân) #8

Bạn muốn tính lãi sau mỗi 2 năm hả? Vậy in ra các số chẵn thôi. Bạn để vậy sẽ in ra cả các năm lẻ


(nhatlonggunz) #10

Cuối cùng đây là bài làm của em, mò mãi mới biết nhầm % thành $ và i = i + 2 thành i+2

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  float tiengui = 100 ;
  int thoihan = 100;
  float nhanduoc = tiengui;
  for(int i = 0; i < thoihan; i = i + 2) {
    float lai = nhanduoc * 16/100;
    nhanduoc += lai;
    printf("sau %d nam, so tien nhan duoc la %.0f, lai la %.0f\n", i+2, nhanduoc, lai);
  }
  printf("Vay sau %d nam, voi lai suat moi %d nam\n", thoihan, 2);
  printf("ban se nhan duoc %.0f, gap %.0f lan tien gui ban dau", nhanduoc, (nhanduoc/tiengui));
  return 0;
}

(Đỗ Trung Quân) #11

Sai nhé. Nó tăng i lên 2 mà lương vẫn tính theo từng năm liên tiếp chứ k cách nhau 2 năm ^^.


(nhatlonggunz) #12

Thế em phải lammf sao đây


(Đỗ Trung Quân) #13

Bạn phải có 1 điều kiện trong scope vòng for để chỉ in ra các năm chẵn :smiley:

  for( ; ; ){
     conditions... 
  }

(Thực tế khắc nghiệt) #14

nếu là năm chẵn thì điều kiện như vầy có đúng ko?

if(thoihan % 2)

(Đỗ Trung Quân) #15

Biến Thoigian ở đây là const hằng số không đổi rồi bạn. bạn phải để conditions với biến i chứ :). Với i chẵn thì mới in ra kết quả.


(Thực tế khắc nghiệt) #16

đúng rồi nó là constant rồi nhờ! vậy if (i%2) luôn à a. hay la ta gán thêm 1 giá trị phụ vào nữa


(Đỗ Trung Quân) #17
 if (i%2 == 0)
  printf("sau %d nam, so tien nhan duoc la %.0f, lai la %.0f\n", i+2, nhanduoc, lai);

(nhatlonggunz) #18

%2 là gì vậy ạ, chắc em chưa học tới


(Đỗ Trung Quân) #19

Chưa học %2 là gì mà đã biết dùng loop?
%2 là phép toán chia lấy phần dư nhé. i%2 == 0. Nghĩa là i chia 2 dư 0. -> i là số chẵn


(nhatlonggunz) #20

Hic, cái đó ở bài mấy vậy ạ, em học theo thứ tự của series, sao không thấy cái đó vậy ta


(Đỗ Trung Quân) #21

Giờ bạn biết rồi đó. ^^


(nhatlonggunz) #22

Dạ cám ơn, cơ mà giờ này sao thấy ít người onl thế nhỉ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?