Video Ngôn Ngữ C - 08 - Kiểu dữ liệu: Số Nguyên (int)

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

3 Likes

Hình như thêm thư viện #include “intsafe.h” là dùng đc long long max đó a :smile:
Và a cho e hỏi làm thế nào để khi trỏ vào 1 kiểu dữ liệu nó bôi đen hết những chỗ khác giống kiểu dữ liệu vậy a? (để e dễ chỉnh sửa)

1 Like

À, có cái này hay đấy, khi nào rỗi Đạt sẽ xem thử. Đúng là có thể học được nhiều thứ từ diễn đàn. Cảm ơn @Neo nhiều.

1 Like

I moved a post to a new topic: Không thể xem nội dung file stdio.h bằng Codeblocks

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?