Video Ngôn Ngữ C - 06 - Hàm printf hoạt động như thế nào?

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

4 Likes

ồ cái này dễ lắm nhưng có bài tập gì liên quan đến nó không

Vì bài này khá đơn giản nên đạt không có bài tập cho nó. @minhtranlenguyen có bài tập gì hay liên quan đến printf thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng làm.

cam on le tran dat da chia se kien thuc cho moi nguoi

In ra màn hình “Anh Lê Trần Đạt đẹp trai” :smiley:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?