Video Ngôn Ngữ C - 04 - Thư viện stdio.h là gì?

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

7 Likes

I moved 2 posts to a new topic: Xin giáo trinh cơ bản học C

A Đạt ơi,cho e hỏi khi xem hết các video của a thì kiến thức về C có khá đầy đủ ko ạ?E có cần phải tham khảo tài liệu j nữa ko? Tks a

Khóa học này rất cơ bản, chỉ đủ để mình tự học thôi :slight_smile: Nên tham khảo rất nhiều tài liệu nữa nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?