Video Ngôn Ngữ C - 03 - Viết Chương Trình C Đầu Tiên

c
video

(Lê Trần Đạt) #1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  printf("hello\t, ");
  printf("world");
  printf("\n");
  return 0;

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
(buithaiminh) #2

Vui quá, cuối cùng mình cũng đã biết lập trình và viết được chương trình đầu tiên rồi. Thank admin.

/*Hello daynhauhoc.com*/
#include<stdio.h>
main()
{
  printf("Hello daynhauhoc.com");
}

(Lê Đình Huy) #3

chúc mừng, cùng cố gáng nhé :smile:


(buithaiminh) #4

Thank bạn. Mình cùng giúp đỡ nhau học nhé. Mình mới học lập trình có nhiều cái chưa rõ mà không biết hỏi ai. Từ nay mình có chỗ để hỏi rồi. Mình sẽ cố gắng đặt câu hỏi thông minh để không quấy rầy mọi người và làm loãng diễn đàn. Thân ái :blush:

#include <stdio.h> 

#define TKS "Thank you!\n"

main()
{
  int i;
  for(i = 1; i <= 1000; i++)
   printf("%s", TKS);
  getchar();
}

(Jay) #5

Mình mới tiếp xúc với lập trình không lâu, trình độ gà mờ mong mọi người giúp đỡ.
Mấy cái clip hướng dẫn của admin rất dễ hiểu. Thanks :slight_smile:


(Duy) #6

cho mình hỏi sao có mấy kí tự đằng sau \ khi run nó lại mất đi kí tự đó,vd \a khi run thì mất chữ a?


(Lê Trần Đạt) #7

\a là ký tự đặc biệt. Khi gặp \a chương trình sẽ beep một tiếng thay vì in ra a


(Huy Huy) #8

em tìm đc 7 cái ký tự ạ!
\e là ký tự <-; \r là bỏ đi đối số trước nó; \f là ký tự chỉ giống cái; \v là ký tự chỉ giống đực; \b là bỏ đi 1 ký tự trc nó; còn \u vs \x thì nó báo lỗi :D:D
ad giải thích dùm e sao nó bảo lỗi vs các chữ e r f v b là viết tắt của từ gì ạ?


(Lê Trần Đạt) #11

Em xem cái này


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?