Video C++ Bài 76 - Container[Vector] Phần 2

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Sử dụng vector bị lỗi: vector subscript out of range?
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
(Nguyễn Tuấn Tiến) #2

Code

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;
int main(){
	vector<int> arr;
	arr.push_back(1);
	arr.push_back(2);
	arr.push_back(3);
	arr.push_back(4);
	for (auto it = arr.begin(); it != arr.end(); ++ it)
	{
		cout << it <<endl;
	}
	system("pause");
}

Em dùng cách thứ 2 với thứ 3 của anh nó báo lỗi anh @ltd :disappointed:


(Lê Trần Đạt) #3

Phiên bản em đang dùng là phiên bản cũ, không hỗ trợ C++11, tức không hỗ trợ auto Em phải khai báo iterator ở dạng đầy đủ

vector<int>::iterator it

(Nguyễn Tuấn Tiến) #4

Để em cài bản 2013 dùng vậy :smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?