[Video] C++ Bài 53 - Danh Sách Liên Kết Đôi / Double Link List - 1

linked-list
video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 tại đây :
#http://bit.ly/dangkymuakhoahoccpp
#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
(Đạt) #2

cho em hỏi mình nên dùng danh sách đôi trong trường hợp nào? và nó có lợi gì không so với liên kết đơn?


(Lê Trần Đạt) #3

Danh sách liên kết đôi thêm xóa phần từ nhanh hơn so với liên kết đơn. Dùng trong trường hợp nào thì Danh Sách Liên Kết nói chung dùng khi muốn tạo dữ liệu động.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?