[Video] C++ Bài 32 - Số ngẫu nhiên

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Một câu hỏi về hàm rand()?
Viết chương trình sinh 1000000 số nguyên ngẫu nhiên
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Cách sinh số ngẫu nhiên (random) là số thực?
(Rubi Lynk) #2

em dùng Dev C++ nhưng em code cout và endl nó báo lỗi.hic.


(Lê Trần Đạt) #3

Em gửi code lên anh xem thử


(Rubi Lynk) #4
#include <stdio.h>

main()
{
  int soduong,soam;
  for (int i=0; i<1000000; i++) {
    int rand(SoNgauNhien);
    cout << SoNgauNhien << endl;
  }
}

Em code như vậy mà em k biết sai ở đâu.hic.


(Lê Trần Đạt) #5

A mới sửa lại code của em cho dễ nhìn, lần sau em xem cách sử dụng markdown.

Bài của em 1/2 là C, 1/2 là C++ làm sao mà chạy được em. Em đang học C hay C++.
Trong C ta dùng printfscanf
Trong C++ ta dùng coutcin


(Đỗ Trung Quân) #6

Thư viện #include stdio.h dùng cho các hàm nhập và xuất trong C bạn ạ.

  printf("Số Ngẫu Nhiên", SoNgauNhien);

Muốn dùng hàm xuất cout<< bạn cần thư viện #include iostream của C++

  std:: cout<<SoNgauNhien<<std::endl;

(Rubi Lynk) #7

vâng. em đang học C nên em k để ý bài này dùng cho C++. Em cảm ơn anh ạ :))


(Programmer Riot) #8

Anh @ltd cho em hỏi, tham số 0 trong hàm time() nó có ý nghĩa gì thế và mình có thể sử dụng tham số kiểu khác được hok ạ ?


(Lê Trần Đạt) #9

Bỏ số 0 vào có nghĩa là bỏ qua tham số đó, tức là không dùng tham số đó. Có thể thay 0 bằng NULL

time(NULL);

Ngoài ra, nếu em muốn lấy thời gian, lưu vào một biến timer thì ta có 2 cách tương đương như sau:

time_t timer;
time(&timer);

Tương đương

time_t timer;
timer = time(NULL); // time(0);

khi này timer sẽ giữ giá trị của thời gian hiện tại.


(Hoàng Quốc Huy) #11

Sao em chạy trong devC++ nó toàn báo lỗi

#include<iostream>
#include<time.h>

using namespace std;

int main()
{
	
	//srand(time(0));
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		int soNgauNhien = rand();
		cout<< soNgauNhien <<endl;
	}
	return 0;
}

(Tri Ngo) #14

Cho em hỏi anh là vì sao em đọc một số tài liệu thì hàm rand() cần phải khai báo thư viện cstdlib mà trong khi đó theo cách anh làm trong video thì anh lại không khai báo thư viện đấy mà vẫn không báo lỗi vậy? Em cảm ơn :slight_smile:


(Jobs Apple Steve) #15

em đang xem video c của anh anh có thể cho em biết lý do các bài về sau anh không dùng ide nữa không anh @ltd


(Lê Trần Đạt) #16

À, là vì có nhiều bạn nhầm lẫn nghĩ rằng code C là phải có Dev C. Cứ hỏi anh làm video Dev C hoài, nên anh bỏ luôn cái CodeBlocks để cho các bạn ấy thấy rằng dùng command line cũng được.


(Jobs Apple Steve) #17

Cái đấy em chả hiểu anh ạ.


(Lê Trần Đạt) #18

Em có thể tạo một topic hỏi riêng về vấn đề em không hiểu, anh sẽ giải thích :slight_smile:


(Jobs Apple Steve) #19

powershell chỉ thao tác được với các tệp trên ổ c thôi đúng không anh


(Lê Trần Đạt) #20

Ổ nào cũng thao tác được em à.


(Jobs Apple Steve) #21

thí dụ em muon thao tac voi o d chang han cu phap la gi vay ha anh


(VirginsTv) #22

Dùng lệnh quen thuộc CD để chuyển đổi thư mục hiện hành :sweat_smile:
Xem thêm: https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/13195.aspx


(Jobs Apple Steve) #23

như thế này à anh cd .\


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?