[Video] C++ Bài 31 - Truyền mảng 2 chiều vào hàm

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Hàm nhập xuất mảng 2 chiều
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
(tta_kiddydevil) #2

Thêm 1 bài về con trỏ 2 tầng và mảng 2 chiều nữa đi a :smiley:


(Lê Trần Đạt) #3

Vì C++ anh tạm thời không làm nữa, nên em chờ 1 thời gian nữa anh sẽ làm con trỏ cấp 2 bên C nhé. Như nhau thôi. :smile:

Con trỏ rất quan trọng.


(Thành) #4

Làm thế nào để truyền 1 con trỏ mảng 2 chiều vào hàm vậy ?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?