[Video] C++ Bài 23 - Mảng 1 chiều (Phần 1)

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
C++ Chương I:Bài Tập Căn Bản
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
(ngo) #2

bài này tính sao ạ
Tính tổng trung bình cộng Các số nguyên tố có trong mảng


(lekichnhuong) #3

Thì mình kiểm tra số nguyên tố, rồi mình tính trung bình cộng của nó. Hình như mình thấy bài này có ai hỏi đâu đó trong diễn đàn rồi.


(BiNa2605) #4

Mình có phần điểm thi rồi (mảng có 6 phần tử). Giờ mình muốn thêm vào các môn học đó là môn gì (ví dụ: Lịch sử, Địa lý, Công dân, Toán, Lý, Hóa) tương ứng với các phần tử trong mảng điểm thi thì mình làm thế nào nhỉ ???


(Lê Trần Đạt) #6

This topic was automatically closed 1000 days after the last reply. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?