[Video] C++ Bài 18 - Tạo class trong Visual studio

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
(Thế Mạnh) #2

chào anh, class xoithit voi ~xoithit khác nhau như nào?


(Lê Trần Đạt) #3

~xoithit là hàm hủy, nó không phải là class. Hàm Hủy sẽ được gọi khi một thực thể của class đó bị hủy.

Một thực thể của class bị hủy khi

  • nó là một con trỏ và nó bị delete
  • nó là một biến thông thường và nó ra khỏi scope của nó
  • nó là một biến toàn cục / static và chương trình bị hủy (tự thoát hoặc bị kill)

(Nguyễn Văn Năm) #4

anh ơi, em thắc mắc là a nói file .h chỉ là cái bản đồ mẫu thông báo rằng lớp này sẽ chứa những phương thức gì thôi, mà em lại thấy anh định nghĩa hàm xoithit ngay tại file .h. Nếu định nghĩa trong file cpp thì có được không a?


(Lê Trần Đạt) #5

Anh khai báo ở file .h thôi, còn việc định nghĩa tức là hàm được thực thi như thế nào thì phải nằm trong file .cpp.

Ví dụ như thế này đi, em đi ăn tiệc cưới. Trên mỗi bàn thường có cái menu. Cái menu nói rõ sẽ có những món ăn nào. Sau đó các món ăn sẽ được dọn ra bàn ăn.

Cái menu chính là file .h, nó thông báo cho mình biết có bao nhiêu món (hàm)

Cái bàn ăn chính là file .cpp, nơi mình thực sự nhìn thấy các món ăn nó thế nào hay nơi mình code các hàm đó thế nào.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?