[Video] C++ Bài 17 - Hàm dựng có tham số

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
Con trỏ cấu trúc
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
(Long Đỗ Ngọc) #2

Chào anh em muốn hỏi một chỗ, trong trường hợp hàm dựng có tham số thì thì em nghĩ mình có thể bỏ đi đoạn mã set name vì khi đó name=tenGì ở dòng lệnh hàm dựng rồi phải không ạ


(Lê Trần Đạt) #3

Nếu sau này em muốn đối tên thì em lại cần hàm SetName một lần nữa. Cũng giống như lúc mới sinh em có một cái tên, sau này em muốn đổi tên thì làm sao.

P/S: Em từ youtube qua đúng không :smile:


(Nhật Tình Nè) #4

Chào anh, cái constructor thì em thấy nó như 1 cái function , nhưng mà cái tác dụng + lý do mình phải xài constructor là gì vậy anh ?


(Lê Trần Đạt) #5

Tác dụng là khởi tạo cho đối tượng mỗi khi một đối tượng được tạo ra.

Lý do: Hướng đối tượng, khi một đối tượng mình tạo ra, nó phải tự động khởi tạo. Hàm dựng sẽ được gọi ngay khi đối tượng được tạo ra.


(Lê Trần Đạt) #6

I moved a post to a new topic: Con trỏ *this có ý nghĩa gì?


(Tran Tien Duc Anh) #7

e cũg từ youtube wa nè, cám ơn anh nhìu, ạ dạy rất dễ hiểu(ko từ youtube wa thỳ faj từ đâu chớ -_- )


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?