[Video] C++ Bài 13 - Class hay lớp

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Sự khác nhau giữa class và hàm trong c++?
(Jony Hồ Trần) #2

Anh xem dùm em sao đoan code em bị lỗi vậy, em không biết cách lập topic mới.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

class PTBN{
	private: double a, b, x;
			 double getA(){ return a; }
			 double getB(){ return b; }
			 void setA(double a){ this.a = a; }
			 void setB(double b){ this.b = b; }
			 void nhap()
			 {
				 cout << "Nhap A: " << endl;
				 cin >> getA;
				 cout << "Nhap B: " << endl;
				 cin >> getB;
			 }
			 void tinh()
			 {
				 if(a = 0)
				 {
					 cout << "PT vo nghiem" << endl;
				 }
				 else
				 {
					 x = -getB / getA;
					 cout << "PT co nghiem x = " << x << endl;
				 }
			 }
}

void main()
{
	nhap();
	tinh();
	system("pause");
}

(Minh Hoàng) #3

Bạn bị lỗi gì? Ghi ra cho mọi người dễ tìm lỗi.
Mình thấy hàm nhap của bạn sai, getA và getB sẽ trả về một rvalue vì vậy cin sẽ ko thực hiện được.


(Jony Hồ Trần) #4


Mình không biết lỗi gì nữa, nó báo vậy đó, mấy bạn giúp mình với


(nohat) #5

bạn phải khai báo 1 đối tượng của class PTBN rồi mới dùng được chứ. Làm gì có PTBN().nhap thế này.


(Jony Hồ Trần) #6

Ban cho minh mot vi du ve OOP trong C++ de


(Dương Nylghara) #7
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

class PTBN{
	private:
	     double a, b, x;
	public:

			 double getA(){ return a; }
			 double getB(){ return b; }
			 void setA(double a){ this->a = a; }
			 void setB(double b){ this->b = b; }
			 void nhap()
			 {
				 cout << "Nhap A: " << endl;
				 cin >> a;
				 cout << "Nhap B: " << endl;
				 cin >> b;
			 }
			 void tinh()
			 {
				 if(a == 0)
				 {
					 cout << "PT vo nghiem" << endl;
				 }
				 else
				 {
					 x = -b / a;
					 cout << "PT co nghiem x = " << x << endl;
				 }
			 }
};

int main()
{
    PTBN b1;
	b1.nhap();
	b1.tinh();
	//system_err
	system("pause");
	return 0;
}

Khá nhiều lỗi…bạn so sánh code của bạn vs code mình sửa nha ^^


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?