[Video] C++ Bài 12 - Hàm có nhiều tham số

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

cho e hỏi
Sao e khai báo hàm int cong ( int x, int y ) ở dưới cùng. sau đó lên đầu đoạn sau using namespace std; để khai int cong(); mà ở void main nó bảo k nhận đc 2 tham số ?

Em đã báo cho nó biết là em không sử dụng tham số nào, mà em đòi nhập vào 2 tham số thì làm sao nó chịu. Cái em đang làm gọi là function prototype, em xem khái niệm prototype để hiểu.

Em viết kiểu này được ko anh? Em ko dùng hàm kiểu int() mà dùng kiểu void(). Vẫn ra KQ bình thường.
Vậy thì khi nào mình cần sử dụng kiểu int() hoặc void()?

void calc(int x, int y)
{
    int tong = x+y;
    cout << tong ;
}
void main()
{
int a=45;
int b=55;
calc(a, b);
getch();
}

Hàm void thì vẫn ra kết quả được, nhưng lại không “sử dụng” được.
Chả hạn sau này bạn cần cộng trừ nhân chia với cái kết quả đó thì không được, còn hàm int nó trả về kết quả kiểu int, bạn gán nó vào 1 cái biến int nào đó rồi cộng trừ nhân chia thoải mái :smiley:

 P/s: Bạn cho chode vào ``` trong cái này ``` nhé ;)
1 Like

Cảm ơn anh. Em đã thử và đúng là như vậy.
Sử dụng void không thể gán, còn int thì được.

int calc(int x, int y)
{
    int tong = x+y;
    return tong;
}
void main()
{
int a=45;
int b=55;
int c = calc(a, b); //gán.
cout<<c;
getch();
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?