[Video] C++ Bài 11 - Hàm có tham số, tham số mặc định

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

Anh @ltd ơi. Anh có thể giải thích lại cho em trả về giá trị của hàm int là sao không anh? Và cái hàm Main và cái hàm anh đặt tên có mối quan hệ như thế nào không anh?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?