[Video] C++ Bài 09 - Câu lệnh If

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

2 Likes

Em coi video của a trên PC thì lại không nghe tiếng, còn điện thoại thì lại được :expressionless:

Em qua phần C, xem lệnh If, tương tự như bên C++.

1 Like

Anh có thể để khung video to hơn một chút được không ạ?

Em click vào video nó sẽ tự phóng to ra. Cái này là tính năng youtube hỗ trợ rồi.

Bổ sung thêm :smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?