[Video] C++ Bài 08 - Tầm vực của biến

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

1 Like

viết lại dòng code của anh em ra kết quả bien cuc bo =1 và bien cuc bo xai lai = 2 chứ ko như anh bien cuc bo =1 và bien cuc bo xai lai =22…

Em viết code thế nào, gửi anh xem.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
  //muc to
  int bien_cuc_bo=1;
  int bien_cuc_bo_dc_xai_lai=2;
  {
    //muc nho
    int bien_cuc_bo=11;
    int bien_cuc_bo_dc_xai_lai=22;
  }
  cout<<"bien cuc bo:"<<bien_cuc_bo<<endl;
  cout<<"bien cuc bo dc xai lai:"<<bien_cuc_bo_dc_xai_lai<<endl;
  return 0;
}

Hi @Dung_Xa_H_i_Den,

Trong trường hợp này em cái bien_cuc_bo_dc_xai_lai = 22; nằm trong 2 dấu { } sẽ bị hủy khi ra khỏi { } nha em.

Nên cái em in ra là cái bien_cuc_bo_dc_xai_lai=2;

khi tính toán 1 vài bài bắt thay đổi giá trị hoặc vòng lặp 1 2 lần theo lệnh điều kiện if else! ta nên dùng biến tạm. điều này giúp người lập trình thoải mái làm việc với biến mà k sợ sai. kinh nghiệm của e sau khi xem xong clip a Đạt là hãy cố gắng nháp biến ! :v:

1 Like

1 năm học rùi trên trường cũng toàn thấy cái bảng đen…em mún làm giao diện cho nó thì cần phải học gi thế anh

form c# nói chung là cứ giỏi về lập trình đi. mấy cái gui hay giao diện thực sư ko khó. làm quen rất dễ. mình thử tạo gui button rồi ko khó

1 Like

em đang theo dõi từng bai đây anh mong là có thể học trước c++ để lên trường học típ hi

2 Likes

Anh ơi, em khai báo biến trong header file nhưng khi gọi trong sourse file thì nó báo lỗi chưa khai báo. thế phải làm thế nào???

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?