[Video] C++ Bài 06 - CIN (phần 2)

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

3 Likes

Mọi người cho mình hỏi.
Khi mình dùng CodeBlocks để code đoạn dùng fflush(sdtin); để xóa “enter” nhưng không được.
Ai có thể cho biết cách giải quyết được không ạ?
Xin cám ơn!

2 Likes

:smiley: đúng rồi mà, cho xin code đi bạn

1 Like

Code của mình

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdio.h>
using namespace std; //Thu vien chuan standard.

int main()
{
  //Neu bo using namespace std thi them std::cout <<
  //cout << "Hello world!" << endl;
  int tuoi;
  cout << "Nhap tuoi cua ban: " << endl;
  cin >> tuoi;

  string ten; //Ngo The Anh
  cout << "Nhap ten cua ban: " << endl;
  //cin >> ten; //Ngo
  fflush(stdin); //Xoa bo dem cua cin. Lam ro~ng cin.
//  cin.ignore(1); //Bo di mot ky tu
  getline(cin,ten); //Ngo The Anh
  cout << "Xin chao " <<ten << endl;
  return 0;
}
1 Like

Mình chạy bình thường mà bạn

1 Like

@bigboybang Đạt thấy bình thường mà

Nhap tuoi cua ban:
27
Nhap ten cua ban:
Le Tran Dat
Xin chao Le Tran Dat

Hay ý @bigboybang muốn nó hiển thị thế này?

Nhap tuoi cua ban: 27
Nhap ten cua ban: Le Tran Dat
Xin chao Le Tran Dat

Nếu vậy thì sửa code lại thành

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdio.h>
using namespace std; //Thu vien chuan standard.

int main()
{
  //Neu bo using namespace std thi them std::cout <<
  //cout << "Hello world!" << endl;
  int tuoi;
  cout << "Nhap tuoi cua ban: ";
  cin >> tuoi;

  string ten; //Ngo The Anh
  cout << "Nhap ten cua ban: ";
  //cin >> ten; //Ngo
  fflush(stdin); //Xoa bo dem cua cin. Lam ro~ng cin.
//  cin.ignore(1); //Bo di mot ky tu
  getline(cin,ten); //Ngo The Anh
  cout << "Xin chao " <<ten << endl;
  return 0;
}
2 Likes

Em chạy thì nó lại không hiện kết quả như vậy ạ. Em dùng CodeBlock 13.12 cho ubuntu.

2 Likes

Em clean đi build lại xem. Nếu ai cũng chạy được mà có mình em chạy không được thì anh nghĩ không phải do code, mà là do compile có vấn đề rồi.

Hay em bỏ lên ideone.com test thử?

Em cũng nghĩ là do trình biên dịch. Nhưng không biết khắc phục thế nào.
chạy trên ideone.com báo success rồi anh ạ. :slight_smile:

1 Like

Ca này khó, anh nghĩ em nên thử clean code rồi compile lại xem sao? Hoặc em có thể tự compile bằng g++ để kiểm tra thử compiler hay là do IDE.

g++ main.cpp
./a.out

Anh cho em hỏi em lập trình C++ trên code block khi em đánh lệnh fflush(stdin) thi nó báo lõi như sao:

error: ‘stdin’ was not declared in this scop fflush(stdin);
nhưng khi em bỏ lênh trên thì vẫn chạy bình thường là do nguyên nhân nào vậy anh.

copy đoạn lỗi bỏ zô google là xong

1 Like

Thông báo này chỉ ra rằng stdin chưa được khai báo. Coi thử đã có thư viện stdio.h chưa?

 • Yeah yeah khoe code!!
 • Tks a nhiều!!! video hữu ích lắm ạ!!!
include <iostream>
include <string>
using namespace std;

void main()
{
	string おなまえ;
	cout << "おなまえわ?" << endl;
	getline(cin, おなまえ);
	cout << おなまえ << " ですか。" << endl;
	string さい;
	cout << "あのう、あなたはなんさいですか?" << endl;
	getline(cin, さい);
	cout << "そですか!!" << endl;
	system("pause");
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?