[Video] Bài 04 - Biến và kiểu dữ liệu

video
c++

(Lê Trần Đạt) #1

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
(Trọng Đến) #2

anh có thể hướng dẫn cho em về cách tạo màu của biến được không ạ? Em để ý mỗi lần anh gõ tên biến là nó ra tên theo bảng chũ cái để chọn. Em thấy rất hay. Anh hướng dẫn em với !!!


(Lê Trần Đạt) #3

Em search Visual Assist trong forum mình nhé:


(Lê Trần Đạt) #4

This topic was automatically closed 100 days after the last reply. New replies are no longer allowed.


(Lê Trần Đạt) #5

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?