[Video] Bài 02 - Hello World

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

9 Likes

Cho em hỏi cách chỉnh cỡ chữ trong vùng soạn thảo lớn hơn được không ạ.

Em dùng IDE gì?

Visual studio thì làm theo các cách sau…

Mình hay sài “Ctril + con lăn Chuôt” bạn thử xem được không :blush:

4 Likes

Anh ơi làm sao để chỉnh cái thanh ở phía trên phần code (cái thanh mà khi anh highlight #include hiện ra đường dẫn vậy. Không pik nó gọi là gì nên ko pik làm sao ^^

Cái thanh đó là do cài Visual Assist X mà có. Có điều ngày trước anh crack nó, giờ cải tà qui chính rồi. Giờ anh dùng Codeblocks miễn phí.

2 Likes

I moved a post to a new topic: Làm sao để hiện thị số dòng trong Visual Studio?

This topic was automatically closed 59 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?