Tư vấn học lập trình mạng Socket bằng Winsock C++

Mọi người giúp em ạ. Em đang bắt đầu học về Lập trình mạng bằng WinsockC++. Nhưng khả năng code kém, tiếng anh cũng kém. Mọi người có tài liệu nào chi tiết giúp em ạ.
Em cảm ơn ạ.

Bạn phải nói rõ nền tảng của bạn là gì ?
Windows , Linux, MacOS, iOS, Android…

Bởi câu lệnh và các bước không hoàn toàn giống nhau.

2 Likes

Windows bạn ạ. Mình cố học trước không vô năm học sợ toang

Đây là link chứa 2 ví dụ hoàn chỉnh (server và client).
Chú ý là chạy đoạn code server trước và không được tắt đi sau đó chạy code client.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/finished-server-and-client-code

6 Likes

Cảm ơn bạn nha.:grinning::grinning::grinning:

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Giời ơi “đang” của người ta cũng từ 2020 rồi :neutral_face:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?