Tự học C/C++ cho người mới bắt đầu

Em muốn tự học lập trình ở nhà , ngôn ngữ em muốn học là C/C++ , mọi người có thể tư vấn cho em về phương pháp tự học hiệu quả được không ạ ???, VD như : mới học thì nên học gì , sau đó như thế nào ? các trang web bổ ích ? các loại sách …blah blah .
Em cảm ơn ạ !!!

1 Like
2 Likes
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?