Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )

thanks bạn . nhưng sao thấy cái bài giảng có đổi màu ấy.

Mặc định là như vậy.
Nhưng nếu bạn muốn có màu sắc thì có thể thiết lập được (bạn search thử trên google, mình chưa làm cái này). Bạn nhìn kỹ video thì std cùng màu nhưng kiểu chữ thì khác (in nghiên).

nhưng hàm main nó cũng ko nhận.

Bạn đã xem list từ khóa mình đưa link chưa?
Search thử xem có hàm main ở đó không?
Hàm main không phải là từ khóa trong C/C++, mặc dù nó không thể thiếu.

PS: Bạn nên tập trung học cách sử dụng ngôn ngữ trước đi, đừng tìm hiểu những thứ râu ria nữa vì sau khi học xong bạn sẽ biết.

Anh ơi làm videos dạy C# đi anh, em rất thích phong cách dạy của anh đó :laughing:

ai giup voi… sai tu cho nao vay moi nguoi?

Anh có thể chỉ em cách cài visual studio và compiler dc ko

1 Like

Tại chổ *contro = 2668; Khi này con trỏ vẫn đang trỏ tới campuchia, khi gán thế tức là gán cho campuchia chứ không phải vietnam

1 Like

Kiểm tra dấu { } kìa bạn. Bị mấy lỗi tương tự vậy bạn nên kiểm tra dấu { } và dấu ;

1 Like

7 posts were split to a new topic: IDE để lập trình C++?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?