Tìm tài liệu về học lập trình

Em đam mê CNTT nhưng chưa có chút kiến thức cơ bản nào, em muốn nhờ các anh chia sẻ tài liệu cũng như kinh nghiệm về tự học để trở thành một lập trình viên và mong muốn xa hơn là học về bảo mật, an ninh mạng, am hiểu hack và từ đó giúp cho nước nhà và có thể có thu nhập từ kiến thức của mình Rất mong các anh chị đi trước giúp đỡ ạ !

4 Likes

Diễn đàn có nút tìm kiếm đó, lần sau vô đó kiếm nhé :slight_smile:http://daynhauhoc.com/t/tai-li-u-hay-v-c-c-t-ng-h-p-cac-bai-toan-d-va-kho-danh-cho-dan-luy-n-olympic-tin-h-c/2210

3 Likes

vâng cảm ơn a nhé
anh có kinh nghiệm gì về học CNTT không chia sẻ em với

2 Likes

Làm bài tập, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay .

1 Like

a huy với a đạt ơi có sách nào hay tài liệu kiểu văn bản dạy học lập trình từ những bước cơ bản k ạ

1 Like
1 Like

A post was merged into an existing topic: Topic này chứa các post được cho là Off-topic

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?