Tìm job C/C++ đang tuyển người

Có job C/C++ nào đang cần tuyển ng ko nhỉ, mình cũng có kha khá kinh nghiệm rồi
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?