This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled

linux
ubuntu

(Van Phan) #1

This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled. cho hỏi là bị lỗi gì ạ và cách khắc phục


Lỗi khi cài đặt Ubuntu?
(Đặng Trung Nhân) #2

Mấy bác xài Ubuntu bản cũ làm gì nhể :v? Cái này có thể file bị corrupt rồi, làm lại con USB đi bác. Mình recommend 18.10, kiểu gì lên 19.04 rồi 19.10 rồi 20.04 LTS


(Văn Dương) #3

VT-x là công nghệ ảo hoá trên chip Intel.
Nó báo chip này có VTx nhưng chưa được bật.
-> Vào bios để bật.


(Đạo Trần Văn) #4

vào bios bật tính năng ảo hóa lên


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?