Thay đổi tên bảng sử dụng hibernate - jpa, Spring boot

Xin chào Ace đọc bài viết này. Ace có thể chia sẻ cách thay đổi tên bảng (table) trong database sử dụng Jpa - Hibernate không?.
Mình đang loay hoay không hiểu sao không đổi tên được. Trong khi có sử dụng
@Table(name = "Ten-cua-bang")
Ace biết mình đang gặp phải vấn đề gì không?
Mong mọi người giúp đỡ!

Bạn thử up code + error log lên mới biết được
@Table(name="table-name") dùng trong trường hợp tên bảng của bạn đặt không giống chuẩn của JPA - CamelCase

VD Entity là Contact thì table trong CSDL cũng phải là Contact . Không cần annotation @Table vẫn mapping bình thường
Nếu table trong CSDL là CONTACT thì trong Entity phải thêm annotation @Table trên đầu class
@Table(name="CONTACT")

5 Likes

Thankiu!
Em đã sửa được tên bảng :sunny:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?