Tài liệu học lập trình với beaglebone

Mình mua 1 con beaglebone wireless, nhưng không biết làm gì với nó.
Mình muốn thực hành lập trình C với nó.
Cơ sở lập trình C mình cũng tạm thôi, vẫn đang học nhiều.
Các bạn có thể giới thiệu mình tài liệu nào hay hay được không. Cám ơn nhiều.
P/S : mình định hướng muốn lập trình nhúng và tìm hiểu sâu về linux kernel.

Nếu bạn muốn làm mini project thì cuốn: BeagleBone Home Automation Blueprint

8 Likes

Bạn có thể làm robot với BB, đặc biệt BB có wireless càng tuyệt vời.
Các bước bạn cần làm:

  • Lắp bộ motor control cho BB
  • cài ubuntu lên BB
  • Cài ROS ( nên cài melodic hoặc noetic)
  • Viết app để dk motor driver

Vậy là bạn có 1 con robot để nghịch.
Có thể cài ROS mobile trên điện thoại và dk robot từ điện thoại luôn.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?