Python về Machine Learning


(Phạm Minh Duy) #1

Chào mọi người, mình đang tính học python về Machine Learning thì nên mua khóa học online ở nhà tự học hay là vào trung tâm cntt ạ? cho mình xin ý kiến với


(Nguyễn Thành Trung) #2

Bạn tự lên mạng học sơ qua về Python cơ bản, sau đó tìm hiểu về numpy, matplotlib,…


(Phạm Minh Duy) #3

nếu tự thì mình học xong python cơ bản rồi thì học thêm gì nữa để hiểu thêm về machine learning vậy bạn ?


(Nguyen Minh Chuong) #4

Bạn học basic syntax của python: if-else condition, loop, class, function, data type …
Sau đó học thư viện numpy: cái này dành cho đại số trong ML (nhân chia cộng từ toán tử)
Học tiếp theo là pandas: Làm việc với DataFrame, cái này quan trọng nhất trong ML để giải quết các bài toán data (nó như kiểu file excel vậy)
Sau khi vững 2 cái trên, tiếp theo bạn cần visualize để phân tích thì bản dùng matplotlib hoặc seabon (cái này không quá khó, chỉ luyện là quen nhé)
Khi bạn có những hành trang đó rồi, bạn sẽ sẵn sàng vào thế giới của ML. Lúc đó bạn cần học lý thuyết là chính, mình recommend khóa ML của Andrew Ng trên coursera (FREE)
ML có nhiều nhánh và các library để hổ trợ cho bạn ở python: scikit-learn, tensorflow, nltk, xgboost …
Bạn có thể tìm hiểu nâng cao trên các samples ở Kaggle.com


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?