Python Bài 0 - Giới thiệu Python

Giới thiệu ngôn ngữ Python và hoc theo sách Learn Python The Hard Way

29 Likes

ngon :smiley:
đợi a ra hết rồi học 1 thể :grin:
P/s: Không liên quan nhưng file cài Python 17.9MB mà sao anh bấm 1 phát mà nó đã down xong thế :joy:
GATO quá :sob:

powershell với cmd khác công dụng nhiều không nhỉ :smiley:

powershell có thư viện .NET và đẹp hơn :v
Hết thưa anh!

1 Like

dùng cmd chơi cái python được không nhỉ :v

2 Likes

Nếu máy mình không có PowerShell thì dùng cmd. Có thể hiểu nôm na là PowerShell là phiên bản nâng cấp (toàn diện) của cmd. Là sản phẩm mà MS muốn có để cạnh tranh với Linux/Unix shell.

5 Likes

Sao em làm mãi mà nó cứ not recognized vậy anh

Em chạy dòng này chưa [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$env:Path;C:\Python27", "User"), nhớ tắt Powershell đi rồi mở lại, hoặc khởi động lại xem :smile:

1 Like

Em làm nãy giờ rồi, cóp, đánh lại, restart shell, restart máy, cài lại python, làm lại mấy cái kia… vẫn không được

Chạy lên này trên Powershell và cho anh coi kết quả. Anh đi ăn cái, lát về xem tiếp

($env:Path)

cc: @tuancoi2506

1 Like

PS C:\Users\Welome> ($env:Path)
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x
86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x86;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x64;C:\Program Files (x86)\Windows Kit
s\8.1\Windows Performance Toolkit;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn;C:\Windows\system32;C:\Windows
;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x
86;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x64;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Tool
kit;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\W
indows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x86;C:\Program Files (x86)\Inte
l\OpenCL SDK\2.0\bin\x64;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit;C:\Program Files\Microsof
t SQL Server\110\Tools\Binn;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerSh
ell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x86;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x64;C:\Pr
ogram Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn;C
:\Python27;C:\Python27;C:\Python27
PS C:\Users\Welome>

Em cài Python vào thư mục nào? Phải ổ C:\Python27 không? Mà lần sau copy/paste lên nhé. Em chỉ cần bôi đen là nó tự copy thôi. Chụp hình khó nhìn lắm.

C:\Python27;C:\Python27\Scripts;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Haskell\bin;C:\Program File
s (x86)\Haskell Platform\2013.2.0.0\lib\extralibs\bin;C:\Program Files (x86)\Haskell Platform\2013.2.0.0\bin;C:\WINDOWS
\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files\Microsoft Wi
ndows Performance Toolkit;C:\Program Files\TortoiseGit\bin;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin;C:\Program Files (x86)\Git
\cmd;C:\Program Files (x86)\Haskell Platform\2013.2.0.0\mingw\bin;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files
(x86)\Haskell\bin;C:\Program Files (x86)\Haskell Platform\2013.2.0.0\lib\extralibs\bin;C:\Program Files (x86)\Haskell P
latform\2013.2.0.0\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1
.0;C:\Program Files\Microsoft Windows Performance Toolkit;C:\Program Files\TortoiseGit\bin;C:\Program Files\TortoiseS
VN\bin;C:\Program Files (x86)\Git\cmd;C:\Program Files (x86)\Haskell Platform\2013.2.0.0\mingw\bin;C:\Users\Admin\AppDa
ta\Roaming\cabal\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin;C:\Python27

1 Like

Em cài ở ổ E mà, vậy là bị sao anh
E:\Python

@ltd ok rồi anh, em đã xóa và cài lại ở ổ C và đã thành công ngay khi đánh chữ python lần đầu

2 Likes

Khi em cài ở ổ E thì em phải đổi lại thành

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$env:Path;E:\Python27", "User")

Lệnh này thông báo vị trí của python.exe nó nằm ở đâu.

3 Likes

Python trên Windows thì tốt nhất là cài Cygwin rồi sau đó cài cả Python2 và Python3. Chạy trực tiếp trên bash shell.

Tiện lợi chỗ nào?

  • Sử dụng được cả 2 version Python.
  • Sử dụng luôn được nhiều tools và package của Python trên Linux và Mac OS X.
  • Cài đặt và gỡ ra rất tiện (chỉ một click)
  • Cấu hình riêng biệt môi trường, không cần phải tự tay cài đặt loằng ngoằng trên Windows, rất mất thời gian.
3 Likes

học python với C cùng một lúc chắc không sao anh nhỉ :3

Mới đọc bài của @nguyenchiemminhvu thì bạn ấy nói ít nhất phải học một ngôn ngữ 6 tuần rồi mới học ngôn ngữ thứ hai. Em đã học C được 6 tuần chưa?

1 Like

khối lượng học 6 tuần C là lượng kiến thức khoảng bao nhiêu anh,chứ C em học dc if,vong lap,con trỏ,chuỗi,mảng :3

Vậy là đủ học Python rồi. Không có vấn đề gì cả :slight_smile:

1 Like

mà trong mấy cái đó con trỏ em thấy em học “cùi bắp” nhất :3 ko hieu rõ bản chất nó :3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?