Phỏng vấn đi làm lập trình ở nước ngoài thế nào?

interview

(Lê Trần Đạt) #1

Như đã chia sẻ trong bài viết trước về việc phỏng vấn ở các công ty công nghệ lớn. Nay Đạt làm môt video để giới thiệu về quy trình phỏng vấn ở các công ty công nghệ. Đồng thời cũng làm thêm một loạt các video để hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn.

Video đầu tiên


Topic tổng hợp các video chia sẻ về interview của ltd
(J Learnstocode) #2

Anh có thể nói thêm về working permit hoặc visa công ty nhận mình có làm cho mình không vậy anh


(Lê Trần Đạt) #3

À, cái đó em không cần phải lo đâu. Khi một công ty họ tuyển mình thì họ sẽ lo phần giấy tờ đó.


(Trịnh Minh Cường) #4

Nếu là một self taught developer ở Việt Nam thì có cơ hội để có thể đi làm ở nước ngoài không anh ?


(Lê Trần Đạt) #5

Được em, cái gì cũng có khả năng. Nhưng mà sẽ khó hơn các bạn khác một chút.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?