Nâng cao tinh thần cho dự án Open Source đầu tiên

đại ca cứ vào làm nào! ae mình cùng làm! sức 1 ng hay vài người ăn thua gì

5 Likes

vậy cùng góp vốn kiến thức nhé ! cảm ơn mọi người

3 Likes

chúng ta cùng làm nhé

3 Likes

cùng giúp cho việt nam nào

3 Likes

Tất cả trong khả năng.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?